Дистанттык окутуу

Окуу процессинин жүрүшү

Студенттерге берилген тапшырмалар