Конок лекция.

15.93.2023- ж. ПОВТАС тайпаларына окутуучу Сапарбекова Б. конок лекция  уюштурду. Скайп аркылуу уюштурулган конок лекцияга  Кыргызстан боюнча 2022-жылдын «Мыкты программисти» Абдымажинов Тимур Нургазиевич онлайн лекция өткөрдү. Бул лекцияда студенттер үчүн абдан кызыктуу аңгемелешүү болду. Программист болуш үчүн дагы да көп окуп, билим алууну улантуу керектигин студенттер түшүндү. Т.Н.Абдымажинов студенттерди китеп окууга, максатты туура коюуга шыктандырды.

1
2
previous arrow
next arrow